بخوان

مه 27, 2010

قران چیست؟

طرح زیر مثال خوبی از نوعی مسیردایره وار است که غیر مسلمانان مداوم به دور آن می چرخند

اگر شما از یکی از آنان سئوال کنیداساس قرآن از کجا نشأت گرفته است؟ در جواب شما خواهد گفت اصل و اساس آن از ذهن مردی که دیوانه بود، نشأت گرفته است سپس از او می پرسید:اگر اینگونه است که از ذهن و مغز او تراوش نموده است، پس او اطلاعات موجود در آن را از کجا گرفته است، مسلماً در قرآن به بسیاری از چیزها اشاره شده است که عربها با آن آشنایی نداشتند
از این رو او برای توضیح این حقیقتی که شما ارائه نمودید، موضع خود را تغییر داده می گوید ممکن است که یک فرد خارجی و بیگانه این اطلاعات را به او داده باشد و او نیز با بیان این اطلاعات به مردم، به دروغ ادعای پیامبری نموده باشد

در این موقع شما از او می پرسید:اگر محمد یک دروغگو بوده است، این همه اطمینان و اعتقاد به خود را از کجا آورده است؟ چرا او به گونه ای رفتار نموده است که گویا واقعاً فکر می کرده است که پیامبر خدا می باشد؟
و مخالفان او هم  اززیبایی قران به حیرت افتادند و آنرا سحر دانستند؟
در این هنگام او مانند یک گربه به گوشه ای خزیده و شدیداً پاسخی را که به ذهنش خطور کرده بود، به باد انتقاد می گیرد و در حالیکه فراموش می کند که قبلاً آن امکان را رد کرده بود، اعلام می کند: «خوب ممکن است که او دروغگو نبوده باشد او احتمالاً دیوانه بوده است و واقعاً فکر می کرده است که پیامبر خداست
». و اینگونه او دوباره دور باطلی را آغاز می کند

این متن قسمتی از کتاب قران کتابی شگفت انگیز نوشته گری میلر است.

Advertisements

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.